Instellingen

3


Ik maakte een kist van acaciastammen,

hakte twee stenen platen uit
   net als de eerste,-

en klom de berg op,
met de twee platen in mijn hand.

4


Toen schreef hij op de platen
   in hetzelfde schrift als het eerste

de tien woorden
welke de Ene tot u heeft gesproken
   op de berg, vanuit het vuur,
   ten dage van de vergadering;

toen gaf de Ene ze aan mij.

5


Ik wendde mij om,

daalde af van de berg
en legde de platen
in de kist die ik had gemaakt;
die zijn nu dáárin aanwezig,-
zoals de Ene mij heeft geboden.