Instellingen

28


Na verloop van drie jaren,

breng dan naar buiten:
   alle tienden van je opbrengst

in dat jaar;
leg het neer in je poorten;