Instellingen

17


Gedenk

wat jou is aangedaan door Amalek,-
onderweg, bij jullie uittocht uit Egypte:

18


toen hij jou ontmoette onderweg

en jou de staart afsneed,
   met alle verzwakten in je achterhoede,

terwijl je moe en afgemat was:
hij heeft God niet gevreesd!

19


Geschieden zal het:

als de Ene, je God, je rust schenkt
   van al je vijanden van rondom

in het land dat de Ene, je God,
   je geeft als erfdeel om het te beërven,

zul je de gedachtenis aan Amalek wegwissen
van onder de hemelen;
vergeet dat niet!