Instellingen

20


door lief te hebben de Ene, je God,

door te horen naar zijn stem
   en hem aan te hangen;

want hij is je leven en de lengte van je dagen
om te zetelen op de –rode– grond
welke de Ene aan je vaderen,
   aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob
   heeft gezworen

hun te geven.