Instellingen

4


Hoor, Israël!-

de Ene is onze God, de Ene alleen!

5


Liefhebben zul je

de Ene, je God,
met heel je hart,
   met heel je ziel,
   en met al je macht!