Instellingen

12


dank brengend aan de Vader

die u bekwaam heeft gemaakt
om te delen in het erfgoed
van de heiligen in het licht.

13


Hij heeft ons ontrukt aan

het gezag van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk
van de zoon van zijn liefde,

14


in wie wij de verlossing hebben,

de vergeving van de zonden.

15


Hij is het beeld van

de onzichtbare God,
eerstgeborene van alle schepping,

16


omdat in hem alles is geschapen

in de hemelen en op de aarde,
de zichtbare en de onzichtbare dingen,
hetzij tronen hetzij heerschappijen,
hetzij overheden hetzij machten:
het is alles door hem en tot hem
geschapen.

17


Hij is er eerder dan alles

en alles bestaat door hem,

18


en hij is het hoofd van

het lichaam dat de vergadering is.
Hij is het begin,
als eerstgeborene uit de doden,
zodat hij onder allen
de eerste wordt,

19


want in hem heeft het

heel de volheid behaagd
woning te maken

20


en door hem alles

met zich te verzoenen,-
vrede stichtend door zijn bloed
aan het kruis,-
door hem,
hetzij alles op de aarde,
hetzij alles in de hemelen.