Instellingen

23


als ge maar gefundeerd en vast

blijft bij het geloof
en u niet laat afbrengen van
de hoop in de verkondiging
die ge hebt gehoord
en die gepredikt wordt
bij alle schepsel onder de hemel,
waarvan ik, Paulus,
een diaken ben geworden.