Instellingen

24


Nu verheug ik mij

over alle lijden ter wille van u,
en wat ontbreekt
aan de verdrukkingen van de Gezalfde
vul ik in mijn vlees aan
voor zijn lichaam,
dat is de vergadering,

25


welker diaken ik geworden ben

overeenkomstig de taak van God
die hij mij heeft gegeven
om u te vervullen
met het woord van God,

26


het geheimenis dat verborgen was

voor de eeuwen en de generaties,
maar nu aan zijn heiligen is verschenen