Instellingen

26


het geheimenis dat verborgen was

voor de eeuwen en de generaties,
maar nu aan zijn heiligen is verschenen