Instellingen

10


en gij de volheid hebt ontvangen

in hem die het hoofd is van
alle overheid en gezag;

11


in hem zijt ge ook besneden,

met een besnijdenis,
niet met handen gedaan
maar in het afleggen van het lichaam
van het vlees,
in de besnijdenis van de Gezalfde,

12


mee-begraven met hem in de doop;

in hem zijt ge ook
mee-opgewekt door het geloof in
de werking van God die hem
heeft opgewekt uit de doden.

13


Ook u, die dood waart

door uw misstappen en door
de voorhuidigheid van uw vlees,
u heeft hij mee-levend gemaakt
met hem, toen hij ons genade betoonde
voor alle misstappen.

14


Het handschrift in ons nadeel

met zijn bepalingen,
dat tégen ons was,
heeft hij uitgewist, en hij heeft het
uit de weg geruimd
door het aan het kruis te nagelen.

15


Hij heeft de overheden en de gezagsdragers

uitgekleed en vrijmoedig
te kijk gezet en in hem over hen
getriomfeerd.