Instellingen

12


mee-begraven met hem in de doop;

in hem zijt ge ook
mee-opgewekt door het geloof in
de werking van God die hem
heeft opgewekt uit de doden.