Instellingen

13


Ook u, die dood waart

door uw misstappen en door
de voorhuidigheid van uw vlees,
u heeft hij mee-levend gemaakt
met hem, toen hij ons genade betoonde
voor alle misstappen.

14


Het handschrift in ons nadeel

met zijn bepalingen,
dat tégen ons was,
heeft hij uitgewist, en hij heeft het
uit de weg geruimd
door het aan het kruis te nagelen.

15


Hij heeft de overheden en de gezagsdragers

uitgekleed en vrijmoedig
te kijk gezet en in hem over hen
getriomfeerd.