Instellingen

15


Hij heeft de overheden en de gezagsdragers

uitgekleed en vrijmoedig
te kijk gezet en in hem over hen
getriomfeerd.