Instellingen

20


Als ge met Christus zijt ontstorven

aan de elementen van de wereld,
wat laat ge u dan bepalingen opleggen
alsof ge in de wereld leeft?

21


‘Raak niet, smaak niet,

roer niet aan!’

22


Dat is allemaal

tot bederf in het gebruik,
overeenkomstig de ‘inzettingen
en leringen van de mensen’ (Jes. 29,13),-

23


het heeft wel een roep van wijsheid

met zijn eigenwillige godsdienst
en nederigheid en lichaamskastijding,
maar is van geen enkele waarde;
het is tot bevrediging van het vlees.