Instellingen

3


in wie alle schatten van

de wijsheid en kennis verborgen zijn.

4


Dit zeg ik opdat niemand u

met spitsvondige praat omverpraat.

5


Want al ben ik naar het vlees

afwezig, in de geest ben ik bij u,
en ik kijk met vreugde naar
uw goede orde en de stevigheid
van uw geloof in Christus.

6


Zoals ge dan de Gezalfde

hebt aangenomen: Jezus, de Heer,
moet ge in de eenheid met hem
wandelen,

7


geworteld en opgebouwd

in de eenheid met hem
en bevestigd in het geloof
zoals ge er in onderricht zijt,
terwijl ge overvloeit van dankzegging.

8


Kijkt uit dat er niet iemand

zal zijn die u meesleept
door zijn filosofie en hol bedrog
overeenkomstig de overlevering
van de mensen,
overeenkomstig de elementen
van de wereld
en niet overeenkomstig Christus,-

9


omdat in hem heel de volheid

van de Godheid lichamelijk woont

10


en gij de volheid hebt ontvangen

in hem die het hoofd is van
alle overheid en gezag;