Instellingen

6


Zoals ge dan de Gezalfde

hebt aangenomen: Jezus, de Heer,
moet ge in de eenheid met hem
wandelen,

7


geworteld en opgebouwd

in de eenheid met hem
en bevestigd in het geloof
zoals ge er in onderricht zijt,
terwijl ge overvloeit van dankzegging.