Instellingen

9


omdat in hem heel de volheid

van de Godheid lichamelijk woont

10


en gij de volheid hebt ontvangen

in hem die het hoofd is van
alle overheid en gezag;