Instellingen

1


Als ge met de Gezalfde

opgewekt zijt, zoekt dan
de dingen die hierboven zijn,
waar de Gezalfde is,
‘ter rechterhand van God gezeten’ (Ps 110,1).

2


Zint op de dingen boven,

niet op de dingen op de aarde.

3


Want ge zijt gestorven,

en uw leven is met de Gezalfde
verborgen in God.