Instellingen

12


Trekt dan aan,

als heilige en geliefde
uitverkorenen van God,
een barmhartig innerlijk,
goedertierenheid, nederigheid,
zachtmoedigheid en geduld,

13


waarmee ge elkaar kunt verdragen

en begenadigen als iemand
tegen iemand een grief heeft;
zoals ook de Heer
u heeft begenadigd,
zo ook gij.