Instellingen

16


Laat het woord van de Gezalfde

rijkelijk in u wonen, zodat ge
in alle wijsheid elkaar
onderricht en vermaant,
met psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen
in de genade in uw harten
zingend voor God;