Instellingen

16


Laat het woord van de Gezalfde

rijkelijk in u wonen, zodat ge
in alle wijsheid elkaar
onderricht en vermaant,
met psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen
in de genade in uw harten
zingend voor God;

17


en al wat ge doen zult

in woord of in werk,
laat alles zijn in de naam van
de Heer Jezus
en dankt God de Vader
door hem.