Instellingen

3


Want ge zijt gestorven,

en uw leven is met de Gezalfde
verborgen in God.