Instellingen

3


Want ge zijt gestorven,

en uw leven is met de Gezalfde
verborgen in God.

4


Wanneer de Gezalfde verschijnt,

ons leven,
dan zult ook gíj met hem verschijnen
in heerlijkheid.