Instellingen

5


Doodt dan

uw aardsgezinde kanten:
ontucht, onreinheid, hartstocht,
kwade begeerte, en de hebzucht,-
die afgoderij is;