Instellingen

1


Heren, betracht aan de dienaars

wat rechtvaardig en billijk is,
wetend dat ook gíj
een heer hebt in de hemel.