Instellingen

5


Wandelt in wijsheid

ten opzichte van wie buiten staan:
koopt het tijdstip uit.