Instellingen

5


Wandelt in wijsheid

ten opzichte van wie buiten staan:
koopt het tijdstip uit.

6


Laat uw woord altijd

in genade zijn,
met een snuifje zout,
en weet hoe gij aan een ieder
moet antwoorden.