Instellingen

12


opdat de naam van onze Heer Jezus

in u verheerlijkt zal worden
en gij in hem,
overeenkomstig de genade van
onze God en van de Heer,
Jezus Christus.