Instellingen

8


‘in een vlammend vuur’, (Jer. 15,12)

wanneer hij wraak oefent
aan wie God niet kennen
en aan de verkondiging van
onze Heer, Jezus,
niet gehoorzamen

9


en die als straf

een eeuwig verderf
zullen ondergaan,
‘ver van het aanschijn van de Heer
en van de heerlijkheid van zijn kracht’

(Jes. 2, 10,19,21),

10


wanneer hij komen zal om

verheerlijkt te worden in zijn heiligen
en bewonderd
in allen die zijn gaan geloven,
omdat ons getuigenis bij u
is geloofd, op die dag.