Instellingen

15


die hij op zijn tijden zal tonen,

hij, de zalige en alleen-machtige,
de Koning der koningen en
Heer der heersers;