Instellingen

21

die sommigen verkondigen
en waarmee ze het geloof
zijn kwijtgeraakt.
De genade zij met jullie!