Instellingen

1


Paulus, door de wil van God

apostel van Christus Jezus
volgens de aankondiging van leven
in Christus Jezus,