Instellingen

32


En wat moet ik nog meer zeggen?

Want de tijd zal mij in de steek laten
als ik verhaal over Gideon,
Barak, Simson, Jefta, David,
Samuël en de profeten,