Instellingen

11


Want van de dieren waarvan

door de hogepriester
‘het bloed voor zonde in het Heilige
wordt binnengebracht’,
worden de lichamen
‘buiten de legerplaats verbrand’ (Lev. 16,27).

12


Daarom heeft ook Jezus,

om door zijn eigen bloed
de gemeente te heiligen,
buiten de poort geleden.