Instellingen

8


onder zíjn voeten hebt gij

alle dingen onderworpen!’ (Ps. 8,5-7).
Want in het onderwerpen
aan hem van álle dingen
heeft hij niets uitgezonderd
dat aan hem niet onderworpen is.
Nu echter zíen wij nog niet
dat aan hem alle dingen onderworpen zijn;