Instellingen

12


‘Zalig de man die volhardt’ (Dan. 12,12)

in verzoeking
omdat hij, beproefd gebleken,
ontvangen zal de zegekrans van het leven,
welke God beloofd heeft aan
wie hem beminnen.