Instellingen

2


Acht het een en al verheuging,

broeders-en-zusters van mij,
wanneer ge in velerlei verzoekingen valt,

3


in het besef dat de beproeving van uw geloof

volharding bewerkt.

4


En die volharding

moet een volmaakt werk inhouden,
opdat ge volmaakt moogt zijn,
een gaaf geheel, in niets gebrekkig.