Instellingen

8


Als ge echter

de Wet van het koninkrijk vervult,
naar het Schriftwoord
‘beminnen zul je je naaste, als jezelf’ (Lev. 19,18),
dan doet ge góed;