Instellingen

1


Vanwaar komen er oorlogen

en gevechten bij u voor?-
is het niet hiervan:
uit uw genoegens die in uw leden
strijd voeren?

2


Ge begeert van alles en hebt niets,

ge moordt en benijdt
en zijt niet bij machte iets te krijgen,
ge vecht en voert oorlog
maar hebt niets,
doordat ge er niet om bidt,-