Instellingen

16


Belijdt daarom elkander de zonden

en bidt voor elkaar, opdat ge genezing vindt;
met kracht begiftigd vermag
een smeking van een rechtvaardige veel;

17


Elia was een mens die net zo

te lijden had als wij,
en in zijn bidden bad hij
dat het niet zou regenen, en
er viel geen regen op de aarde
drie jaren en zes maanden lang;

18


en weer bad hij en de hemel gaf regen

en de aarde bracht haar vrucht voort.