Instellingen

6


ik leidde uw vaderen uit, weg uit Egypte,

en u kwam naar de zee;
Egyptenaren joegen met wagens en ruiters
   achter uw vaderen aan
   tot bij de Rietzee;