Instellingen

19


De gemeente,

zij zijn opgeklommen uit de Jordaan
op de tiende van de eerste nieuwemaan;
ze legeren zich in Gilgal,
aan de oostelijke rand van Jericho.

20


Die twaalf stenen

die ze uit de Jordaan hebben meegenomen
heeft Jozua opgericht in Gilgal.

21


Hij zegt tot de zonen Israëls, hij zegt:

wanneer jullie zonen morgen
   hun vader de vraag stellen en zeggen:

wat is er met deze stenen?,

22


doen weten zult ge het uw zonen
   en zeggen:

over het droge is Israël
deze Jordaan overgestoken,-

23


toen de Ene, uw God,
   de wateren van de Jordaan
   liet opdrogen voor uw aanschijn uit
   totdat ge waart overgestoken,-

zoals de Ene, uw God, gedaan heeft
   met de Rietzee die hij
   liet opdrogen voor ons aanschijn uit
   totdat wij waren overgestoken;

24


opdat alle gemeenschappen van het aardland
   zullen weten van de hand van de Ene
   dat zij sterk is,-

opdat gij ontzag zult hebben voor de Ene,
   uw God,
   al de dagen!

••