Instellingen

5


Evenzo, jongeren: onderschikt u

aan ouderen; knoopt allen
tegenover elkaar het schort van
de nederige bescheidenheid om,
omdat ‘God hoogmoedigen weerstaat
maar nederigen genade geeft’ (Spr. 3,34).

6


Vernedert u dan

onder de krachtige hand van God,
dan zal hij u verhogen
in zijn tijdsgewricht,

7


en ‘werpt al uw zorg op hem,

want hij bekommert zich om u’ (Ps. 55,23).