Instellingen

10


Daarom, broeders-en-zusters,

zet u des te meer in om
uw roeping en verkiezing ‘vast’
te maken.
Want wanneer ge dat doet
zult ge nooit struikelen.