Instellingen

12


Daarom zal ik altijd

bereid zijn
u deze dingen in herinnering te brengen,
hoewel ge ze weet en bevestigd zijt
in de waarheid die bij u is;

13


maar ik acht het gerechtvaardigd,

zolang als ik in deze tent woon,
u door herinnering wakker te houden,

14


wetend dat de aflegging van mijn tent

weldra is,
zoals ook onze Heer, Jezus Christus,
mij duidelijk heeft gemaakt.

15


Maar ik zal mij ervoor inzetten

dat gij ook na mijn uittocht
telkens gelegenheid zult hebben
u deze dingen te herinneren.