Instellingen

3


zoals alles van zijn goddelijke kracht

die voor leven en vroomheid nodig is
ons geschonken is
door het kennen van hem die
ons geroepen heeft door eigen
heerlijkheid en deugd;

4


daardoor zijn ons de kostbaarste

en grootste aankondigingen geschonken,
opdat ge daardoor deelachtig wordt
aan goddelijke natuur, sinds ge
het bederf dat door begeerte in de wereld is
zijt ontvlucht.

5


En juist daarom moet ge

alle inzet inbrengen
en aan uw geloof de deugd toevoegen,
aan de deugd de Godskennis,

6


aan de Godskennis de zelfbeheersing,

aan de zelfbeheersing de volharding,
aan de volharding de vroomheid,

7


aan de vroomheid

de broeder-en-zusterliefde,* Grieks: filadelfia.
aan de broeder-en-zusterliefde de liefde.* Grieks: agapè.

8


Want als deze dingen bij u

voorhanden zijn en overvloedig worden
zullen zij u niet zonder werk
en zonder vrucht laten
ten aanzien van de kennis van
Jezus Christus.

9


Want bij wie deze dingen niet zijn,

die is blind, bijziende,
is vergeten de reiniging
van zijn zonden van vanouds.

10


Daarom, broeders-en-zusters,

zet u des te meer in om
uw roeping en verkiezing ‘vast’
te maken.
Want wanneer ge dat doet
zult ge nooit struikelen.

11


Want zó zal u rijkelijk

toegevoegd worden
de toegang tot het eeuwig koninkrijk
van onze Heer en redder,
Jezus Christus.