Instellingen

10


het meest hen die,

vlees-en-bloed achterna,
begerig naar bezoedeling voortgaan
en doen alsof er geen Heer is;
als aanmatigende durfals schromen
ze niet heerlijkheden te lasteren,

11


terwijl engelen, in sterkte en kracht

hun meerderen, geen lasterlijk oordeel
tegen hen bij de Heer brengen.