Instellingen

4


en zeggen: waar ís zijn

aangekondigde komst?-
want sinds de vaderen zijn ontslapen
blijft alles zo als vanaf het
begin van de schepping!

5


Want willens-en-wetens

ontgaat het hun dat de hemelen
er reeds lang waren en de aarde
uit water en door water bestaat,
door het woord van God,

6


waardoor

de wereld van toen,
verzwolgen door water, is vergaan;

7


maar dat de hemelen en de aarde

van nu, door hetzelfde woord
als een schat voor het vuur
worden opgespaard, bewaard
voor een dag van oordeel en
ondergang van de goddeloze mensen.

8


Maar dit ene mag u niet ontgaan,

geliefden, dat bij de Heer
één dag is als duizend jaren
en ‘duizend jaren als één dag’ (Ps. 90,4).

9


De Heer is niet traag

met wat is aangekondigd,
hoewel sommigen het traagheid achten,
maar hij is lankmoedig jegens u,
omdat hij niet wil dat sommigen
verloren gaan; nee, dat allen
tot bekering komen.