Instellingen

1


Wat is geweest van het begin af,

wat wij hebben gehoord,
wat wij met onze ogen hebben gezien,
wat wij hebben aanschouwd en
onze handen hebben betast van
het woord dat leven is,-

2


ja, het leven zelf is verschenen,

en wij hebben gezien en
betuigen en verkondigen u
het eeuwige leven
dat bij de Vader was
en aan ons is verschenen;

3


wat wij hebben gezien en gehoord

kondigen wij ook u aan,
opdat ook gij gemeenschap hebt met ons;
onze gemeenschap is met de Vader
en met zijn zoon Jezus Christus;