Instellingen

18


nee, de volmaakte liefde drijft de vrees uit,

omdat vrees verband houdt met bestraffing:
wie bevreesd is, is niet volmaakt in de liefde.